Warunki chowu drobiu

Co warto wiedzieć o chowie drobiu?

Kolejną obiegową i nieprawdziwą opinią na temat drobiu są warunki hodowli drobiu. Nieprawdą jest, że kurczaki są utrzymywane w klatkach lub w zupełnych ciemnościach i ścisku. Utrzymywania w klatkach zakazuje prawo europejskie oraz polskie, wyznaczające restrykcyjne normy dotyczące utrzymywania drobiu. Regulacją objęte są również tzw. obsada ptaków (czyli zagęszczenie) oraz natężenie światła i długość tzw. dnia świetlnego. Wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt mają na celu zapewnienie im zdrowia, komfortu bytowania, a także zapobieżenie zranieniom i cierpieniu.

Zacznijmy od podstaw: każdy hodowca drobiu musi zarejestrować swoją fermę u powiatowego lekarza weterynarii i od tego momentu znajduje się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Służby weterynaryjne okresowo kontrolują m.in. odpowiednie zabezpieczenie gospodarstwa i paszy przed dostępem dzikich zwierząt oraz szkodników. Co istotne, sprawdzają także tzw. dobrostan zwierząt (ang. animal welfare), czyli odpowiedni stan zdrowia psychicznego i fizycznego, który jest osiągany m.in. dzięki prawidłowym warunkom chowu.

Warto zauważyć, że każda ferma znajduje się pod opieką prywatnie praktykującego lekarza weterynarii, a sam hodowca musi być odpowiednio wykwalifikowany do obsługi ptaków. Obowiązujące prawo mówi, że kurczęta brojlery dogląda się co najmniej dwa razy dziennie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na objawy wskazujące na obniżony poziom ich dobrostanu lub zdrowia.

Warunki chowu – opinie kontra rzeczywistość

W opinii wielu konsumentów, drób utrzymywany na fermach wielkotowarowych cierpi, co przedkłada się na jakość i smakowitość pozyskanego mięsa.Czy tak jest naprawdę?

  1. Faktycznie na fermach wielkotowarowych chowane są tzw. szybkorosnące rasy. Jednakże, gdyby ptaki te odczuwały jakiekolwiek cierpienie – czy to psychiczne czy fizyczne – znacząco spowolniłyby swój wzrost. Tak więc nawet z ekonomicznego punktu widzenia, hodowcy zależy by w gospodarstwie stosować zasady dobrostanu, co bezpośrednio przedkłada się na tempo wzrostu ptaków.
  2. Na fermach wielkotowarowych ptaki nie muszą walczyć o dostęp do paszy i wody. Dzięki temu oszczędzony jest im stres związany z taką walką oraz ewentualnym głodem.
  1. Podawana ptakom pasza jest w pełni kontrolowana, naturalna, zbilansowana i co kluczowe – bezpieczna. Niestety nie można tego powiedzieć o swobodnie spacerującym kurczaku czy indyku, który może komponować swoje menu na śmietniku, przy drodze, czy w innych miejscach, co jest niekoniecznie bezpieczne i zdrowe.
  2. Kurczęta i indyki żyją przede wszystkim w zadaszonych pomieszczeniach. W przypadku korzystania z wybiegów u innych ptaków, są one odpowiednio zabezpieczone siatką przez dostępem dzikich zwierząt i drapieżników. To sprawia, że ptakom jest oszczędzony ogromny stres związany z byciem ofiarą.
  3. Gospodarstwa są pod stałą opieką weterynaryjną i w przypadku jakichkolwiek objawów choroby, ptakom – po uprzedniej diagnozie – udzielana jest pomoc.
  4. Na fermach wielkotowarowych prowadzony jest monitoring określonych chorób zakaźnych, np. grypy drobiu. Z kolei każda partia bojlerów kurzych lub indyczych, przed skierowaniem do rzeźni musi być obowiązkowo zbadana w kierunku odzwierzęcych pałeczek bakterii Dzięki temu, mięso pozyskane z ferm wielkotowarowych jest w pełni bezpieczne dla konsumentów

„Nowoczesny chów kurcząt pozwala na uzyskanie w krótkim czasie ptaków o stosunkowo wysokiej masie ciała. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu optymalnych warunków środowiska w chowie oraz poprzez dobór ras kurczaków wyróżniających się intensywnym tempem wzrostu, a nie za sprawą hormonów podawanych ptakom w jakiejkolwiek postaci”

– mgr. inż. Czesław Brzozowski, ekspert KRD-IG ds. produkcji drobiarskiej.