Zaznacz stronę

Eksperci o drobiu

Leszek Lemke

Przewodniczący komisji ds. bezpieczeństwa żywności, weterynarii
i przetwórstwa mięsa drobiowego KRD-IG

Absolwent Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, ukończył też studia podyplomowe w zakresie zarządzania systemami jakości.

Od 1980 roku nieprzerwanie związany z branżą drobiarską. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Olsztyńskich Zakładach Drobiarskich, INDYKPOL S.A., CEDROB S.A., a obecnie DROSED S.A., gdzie pełni funkcję Dyrektora R&D Grupy Drosed i Pełnomocnika Zarządu ds. systemów jakości DROSED S.A. W swojej pracy zajmował się technologią przetwórstwa mięsa drobiowego, wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych i produktowych oraz tematyką związaną z normalizacją, a także praktycznym funkcjonowaniem systemów zarządzania jakością. Był współautorem projektów inwestycyjnych w zakresie rozwiązań technologicznych nowobudowanych i modernizowanych obiektów produkcyjnych.

Uczestniczył w pracach w pracach komisji problemowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, a aktualnie w ramach KRD-IG zajmuje się zagadnieniami związanymi z normalizacją , krajowym i unijnym ustawodawstwem oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem żywności.

„Mięso drobiowe jest produktem bardzo wrażliwym na warunki zewnętrzne, zarówno podczas jego pozyskiwania, jak i dystrybucji. Aby mięso kupowane w sklepie było dla klienta bezpieczne, musi być wyprodukowane zgodnie z restrykcyjnymi regulacjami prawnymi”;

„Obowiązujący producentów drobiu system HACCP umożliwia monitorowanie najważniejszych dla bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa etapów produkcji. Dzięki niemu możemy identyfikować cały proces produkcji – numer partii zapisany na opakowaniu mięsa pozwala na prześledzenie całej drogi produktu od pola do stołu”

Zobacz również:

Aleksandra Porada

Piotr Szeleszczuk

Izabela Topolska

facebook dobry drob twitter dobry drob linkedin dobry drob