Zaznacz stronę

Hodowla drobiu to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów rolnictwa w Polsce, a zarazem w całej Europie. Z uwagi na swój rozmiar, ilość odpadów generowanych przez branżę, może wzbudzać pewne obawy ekologiczne. Jednak, jest to całkowicie nieuzasadnione. Branża drobiarska szybko reaguje na nowe wyzwania, wprowadzając nowoczesne rozwiązania, które podlegają ścisłym regulacjom prawnym.

Regulacje prawne

Zarówno prawo krajowe, jak i dyrektywy Unii Europejskiej, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu odpowiedzialnego podejścia do hodowli drobiu. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej, zwana też dyrektywą IPPC oraz jej późniejsza wersja, ustanawiają zasady zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń. W Polsce te zalecenia są wdrażane przez „Prawo ochrony środowiska”.

Dokument referencyjny szczegółowo opisuje standardy, które muszą być przestrzegane w hodowli drobiu. Jednym z kluczowych wymogów jest uzyskanie zintegrowanego pozwolenia. Bez tego dokumentu funkcjonowanie hodowli, rzeźni czy przetwórni jest niemożliwe.

Nowoczesne technologie

To, co naprawdę wyróżnia branżę drobiarską, to jej zdolność do adaptacji i wprowadzania innowacyjnych technologii. Przetwarzanie odpadów stało się jednym z głównych obszarów zainteresowania. Technologia FuelCal przetwarza odpady na nawozy lub paliwa, które mogą być wykorzystywane w energetyce. Inna nowoczesna technologia, MCS, polega na zwęglaniu osuszonego materiału organicznego za pomocą energii mikrofalowej.

Dla tych, którzy szukają alternatywnych źródeł energii, hodowle drobiu stały się miejscem wdrażania instalacji do pozyskiwania biogazu. A metoda termicznej utylizacji odpadów zwierzęcych zapewnia bezpieczne pozbywanie się odpadów przy użyciu wysokich temperatur.

Podsumowanie

Hodowla drobiu staje się coraz bardziej zrównoważona dzięki ściśle określonym regulacjom i wdrażaniu nowych technologii. Dzięki temu przemysł ten nie tylko przyczynia się do zaspokojenia globalnego popytu na mięso drobiowe, ale robi to w sposób, który minimalizuje jego ślad węglowy i wpływa korzystnie na środowisko naturalne. Współczesna hodowla drobiu jest dowodem na to, że odpowiedzialna produkcja i troska o środowisko mogą iść w parze.

Źródło: https://krd-ig.com.pl/zrownowazony-rozwoj/poszanowanie-srodowiska/ 

facebook dobry drob twitter dobry drob linkedin dobry drob