Zaznacz stronę

Pytania, które boisz się zadać

Wszechobecne mity, szerząca się dezinformacja, ciągły szum komunikacyjny  i pojawiające się sprzeczne informacje wywołują szereg pytań i wątpliwości wśród konsumentów.  Pragniemy, aby do każdego zainteresowanego trafiły rzetelne i sprawdzone wiadomości. Dlatego zebraliśmy najczęściej zadawane pytania dotyczące hodowli drobiu i przygotowaliśmy na nie odpowiedzi.

Pytanie pierwsze: czy mięso drobiowe jest dobrej jakości?

Dbanie o wysoką jakość i zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego na najwyższym poziomie jest priorytetem dla całej branży drobiarskiej. Dlatego hodowcy zwierząt w całej Unii Europejskiej kierują się polityką „od pola do stołu”, której zadaniem jest zapewnienie konsumentom produktów wolnych od wszelkich możliwych zagrożeń. W ramach tej polityki prowadzony jest stały monitoring procesu produkcji na każdym jej etapie. Działania zobowiązują hodowców do dbania o zwierzęta w hodowlach, do sprawdzania i podawania odpowiedniej paszy, właściwego zabezpieczenia gospodarstw i obowiązkową opiekę weterynaryjną. Wprowadzony system pozwala na dokładne sprawdzenie zarówno całego łańcucha produkcji, jak i każdego jego elementu osobno.

Dzięki sprawnie realizowanej od wielu lat polityce „od pola do stołu” polscy i europejscy konsumenci mogą być pewni, że mięso drobiowe i jego produkty są w pełni bezpieczne.

Pytanie drugie: jakie są warunki chowu?

Należy podkreślić, że Unijne przepisy dobrostanowe należą do najostrzejszych na świecie, a w Planie Strategicznym wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 działania na rzecz dobrostanu zwierząt są jednym z priorytetów. Dobrostan zwierząt określany jest jako: stan zdrowia fizycznego i psychicznego jak najbardziej zbliżony do pełnej harmonii, zapewniając komfort bytowania i zapobiegając zranieniom i cierpieniu. Na osoby sprawujące opiekę nad drobiem nakłada się obowiązek posiadania odpowiedniej wiedzy z zakresu chowu zwierząt. Akty prawne ściśle określają warunki chowu, w tym tak zwaną obsadę drobiu, czyli możliwe maksymalne zagęszczenie ptaków. Dokładnie regulowane jest także wyposażenie obiektu w system wentylacji i oświetlenia, a jeżeli to konieczne, także w systemy ogrzewania i schładzania.

Stosowanie się do przepisów jest stale i na każdym etapie hodowli drobiu kontrolowane przez służby weterynaryjne.

Pytanie trzecie: jaki wpływ mają hodowle drobiu na środowisko?

Ochrona środowiska i poszanowanie natury jest jednym z najważniejszych aspektów unijnych standardów zrównoważonego rozwoju. Branża drobiarska dbając o przyrodę bierze odpowiedzialność za swoje działania  i  przeciwdziała potencjalnym zagrożeniom maksymalnie zmniejszając negatywne oddziaływanie na środowisko oraz stosując się do wszystkich przepisów prawnych regulowanych przez prawo polskie i Unii Europejskiej.  Obecnie budowane nowoczesne hodowle są doskonale przystosowane do norm i wymogów unijnych, dzięki czemu pozwalają łatwo i efektywnie dbać o dobrostan zwierząt i przestrzegać przepisów ochrony środowiska. Działają one bez szkody dla środowiska, a często mają zerowy ślad węglowy dzięki zaangażowaniu w różnorodne ekologiczne inicjatywy. W branży drobiarskiej od lat obserwujemy działania skierowane na ochronę środowiska – za sprawą nieustannego rozwoju, ciągłych inwestycji w naukę oraz poprzez implementację najnowszych rozwiązań technologicznych, możliwe jest istotne zredukowanie wpływu produkcji drobiarskiej na emisję gazów cieplarnianych.

Branża drobiarska nastawiona jest na ciągły rozwój, w którym dbałość o bezpieczeństwo żywnościowe, zwierzęta oraz środowisko jest priorytetem.

facebook dobry drob twitter dobry drob linkedin dobry drob