Zaznacz stronę

Ochrona środowiska

Woda w produkcji drobiarskiej

Woda jest bezcenna w każdym aspekcie naszego życia. Bez wody nie ma produkcji żywności, w tym i hodowli zwierząt. Branża drobiarska również korzysta z jej zasobów, dbając o to, by odbywało się to w sposób zrównoważony i co ważne nie odprowadza w sposób bezpośredni żadnych ścieków do wód, czy gleby.

Wymagania wobec ferm drobiowych 

Powtarzające się w przestrzeni publicznej twierdzenie, że hodowla drobiu na dużą skalę wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko oraz emitowaniem do niego znacznych ilości substancji i odpadów, jest błędne. Prowadzenie ferm w zrównoważony dla środowiska...

facebook dobry drob twitter dobry drob linkedin dobry drob