Zaznacz stronę

Nowa jakość w drobiarstwie

Kampania realizowana przez Krajową Radę Drobiarstwa Izbę Gospodarczą
w latach 2011-2014 r.

Projekt finansowany był przy wsparciu Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Celem programu była zmiana wizerunku mięsa drobiowego w Polsce oraz Niemczech poprzez informowanie o zaletach krajowego systemu jakości QAFP oraz walorach mięsa drobiowego wytwarzanego w tym systemie.

Główne przesłania kampanii

„Nowa Jakość w drobiarstwie” była promowana hasłem „Sprawdzony drób”, w którym działania prowadzone były  na trzech płaszczyznach związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom, o których donosiły media.

1. Kształtowanie wiedzy konsumentów na temat zasad produkcji bezpiecznej dla konsumenta mięsa drobiowego, jego wartości i jakości.

2. Stymulowanie u producentów mięsa drobiowego przestrzegania zasad jego produkcji, zgodnych z prawem żywnościowym, w celu zapewnienia konsumentom sprawdzonego produktu.

3. Kontrolowanie wytwórców, producentów, a w szczególności produktów (ptaków – żywca i mięsa) na każdym etapie produkcji aż do pozyskania produktu finalnego.

 

    facebook dobry drob twitter dobry drob linkedin dobry drob