Zaznacz stronę

Inne gatunki drobiu

Mięso drobiowe to nie tylko kurczak czy indyk

Inne, mniej popularne gatunki drobiu są z pewnością trudniej dostępne, ale mogą niewątpliwie stanowić ciekawostkę kulinarną na naszych stołach.Wśród nich znajdują się bażanty, kuropatwy, strusie, a także gołębie – uznawane za jedną z najstarszych odmian udomowionego ptactwa.

Wiedza na temat tych gatunków drobiu jest często niewystarczająca i może wydawać się, że ich chów jest zjawiskiem rzadkim. Nic bardzie mylnego. Oprócz wysokiej jakości pozyskiwanego z nich mięsa, ptaki te – jak w przypadku bażantów lub kuropatw – są często wykorzystywane w łowiectwie lub hodowane do celów wystawowych, np. gołębie.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące odmian drobiu, które obok tradycyjnych gatunków – takich, jak kurczak, gęś, indyk lub kaczka –są powszechnie hodowane i wykorzystywane do celów produkcyjnych.

Inne, mniej popularne gatunki drobiu są z pewnością trudniej dostępne, ale mogą niewątpliwie stanowić ciekawostkę kulinarną na naszych stołach. Wśród nich znajdują się bażanty, kuropatwy, strusie, a także gołębie – uznawane za jedną z najstarszych odmian udomowionego ptactwa.

Bażant

Bażant pochodzi z Azji, a jego hodowla w Polsce ma na celu produkcję mięsa, wychów osobników w celu wypuszczenia na wolność oraz chów w celach łowieckich. W środowisku naturalnym występuje około 462 tysięcy sztuk ptaków. U bażantów zaznaczają się wyraźne różnice między samcami i samicami (tzw. dymorfizm płciowy).

W hodowli bażantów wyróżnia się chów otwarty i zamknięty. Chów otwarty polega na utrzymywaniu ptaków na ogrodzonym łowisku, posiadającym wolierę, w której ptaki przystosowują się do warunków środowiska oraz chronią przed drapieżnikami. Oprócz tego, teren powinien być zadrzewiony i zakrzaczony tak, by bażanty miały możliwość tworzenie kryjówek i posiadania grzęd. Karmidła muszą być zadaszone.

W przypadku utrzymywania bażantów na mięso, stosuje się żywienie intensywne paszą komercyjną lub przygotowaną przez hodowcę. Bażanty są utrzymywane do ok. 16 tygodnia życia i uzyskują wówczas masę ok. 1-1,2 kg.

Kuropatwy

Kuropatwy są niewielkimi ptakamiwykorzystywanymi w Polsce głównie do celów łowieckich. Na świecie występuje 6 gatunków kuropatw, jednak w naszym kraju użytkowana jest jedynie kuropatwa zwyczajna.

Ptaki hodowane w kierunku pozyskiwania mięsa są odchowywane do wieku 3 miesięcy. Przez cały ten okres są one utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych i są karmione mieszankami pełnoporcjowymi. Mięso kuropatw jest niezwykle delikatne i zawiera bardzo mało tłuszczu.

Gołębie

Gołębie pocztowe są udomowioną formą gołębia skalnego, a ich historia może sięgać nawet 6 tysięcy lat. Gołębie dostarczały ludziom mięsa, jaj, a z czasem stały się także środkiem przekazu informacji.

Hodowla gołębi w Polsce ma głównie charakter hobbystyczny: lotno-pocztowy i ozdobny.

W przypadku intensywnego chowu na mięso, gołębie cięższych ras utrzymuje się w wolierach lub w klatkach. Mięso gołębi jest niezwykle cenione w wielu częściach świata, ze względu na swoje walory smakowe i odżywcze.

Struś

Strusie są największymi ptakami – samce mogą mierzyć nawet do 3 metrów i ważyć 150 kg. Samice są mniejsze – dorastają do 2 metrów i osiągają masę ciała ok 110 kg. Ptaki te uzyskują dojrzałość rzeźną w wieku ok. 10-12 miesięcy, a ich żywienie opiera się głównie na paszach roślinnych – zbożach, soi, nasionach słonecznika, śrucie oraz na paszach objętościowych.

Hodowla strusia afrykańskiego stała się w Polsce bardzo popularna przed kilkoma laty. Około 90% mięsa jest produkowane na eksport. Na polskim rynku strusina oraz jaja są uważane za produkt delikatesowy, a spożywa się je głównie w gospodarstwach agroturystycznych. Mięso strusia ma znakomite walory smakowe i odżywcze. Cechuje je także niska zawartość tłuszczu i cholesterolu.

facebook dobry drob twitter dobry drob linkedin dobry drob