Zaznacz stronę

Eksperci o drobiu

Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

Prof. Dr hab. Piotr Szeleszczuk jest kierownikiem Zakładu Chorób Ptaków Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania naukowe prof. Szeleszczuka obejmują badania z zakresu diagnostyki, patologii i profilaktyki różnych chorób zakaźnych i niezakaźnych ptaków gospodarskich, domowych oraz gołębi.

„Rynek drobiowy jest tak zorganizowany, że trzeba się zastanowić, czy faszerowanie antybiotykami jest po pierwsze możliwe, ale też potrzebne. Zdroworozsądkowo – stosowanie ich nie jest uzasadnione. Technologie utrzymania ptaków nie zakładają na żadnym etapie procesu stosowania antybiotyków. To mit”;

„Jako że hormony wzrostu to białka, jak np. insulina, aby były skuteczne, musiałyby być podawane stale w formie zastrzyków, przez co ich zastosowanie byłoby bardzo kłopotliwe i nieopłacalne. Typowa ferma drobiu posiada tysiące ptaków. Nie trudno wyobrazić sobie problemy logistyczne, a jeszcze łatwiej koszty związane z potencjalnym kilkukrotnym podawaniem takich środków w czasie relatywnie krótkiego cyklu życia tych zwierząt”;

„Hermetyczne opakowanie wyrobów drobiarskich stanowi zabezpieczenie nie tylko przed zabrudzeniem i bakteriami. Stosowany w tym przypadku przez producentów system kontroli bezpieczeństwa żywności HACCP pozwala także na prześledzenie warunków chowu zwierząt, a tym samym kwestii związanych z dobrostanem i ich żywieniem”;

„Kurczęta brojlery muszą podlegać kontroli przez opiekuna co najmniej 2 razy dziennie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wszelkie objawy wskazujące na obniżony poziom ich dobrostanu”

Zobacz również:

Aleksandra Porada

Leszek Lemke

Izabela Topolska

facebook dobry drob twitter dobry drob linkedin dobry drob