Zaznacz stronę

Eksperci o drobiu

lek wet. Aleksandra Porada

Ekspert ds. bezpieczeństwa żywności i weterynarii

Wieloletni i zasłużony pracownik polskiej administracji weterynaryjnej, a także były Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii. Obecnie ekspert Krajowej Rady Drobiarstwa – Izbie Gospodarczej do spraw bezpieczeństwa żywności i weterynarii.

 

„W hodowli drobiu podanie antybiotyku kurczakom możliwe jest jedynie podczas leczenia, prowadzonego pod ścisłym nadzorem lekarza weterynarii. Po zakończeniu leczenia obowiązkowe jest zachowanie odpowiedniego okresu karencji, czyli czasu jaki upływa od ostatniego podania leku do rozkładu jego składników do poziomu bezpiecznego dla zdrowia ludzkiego”;

„Produkcja, sprzedaż, dystrybucja, a także samo podawanie leków zwierzętom są ściśle monitorowane. Wiadomo, że zdarzają się incydentalne przypadki nielegalnego podawania leków, ale są one wykrywane i surowo karane.”

„Zakaz stosowania substancji o charakterze hormonalnym u zwierząt z których pozyskuje się mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego, został wprowadzony już w 1996 r. Za jego nieprzestrzeganie grożą sankcje karne, do pozbawienia wolności włącznie”.

„Obecne szybkie tempo wzrostu brojlerów to efekt połączenia takich czynników jak: nowoczesne linie towarowe będące efektem wieloletniej pracy hodowlanej, odpowiednio zbilansowana i dobrana do wieku pasza oraz optymalne warunki bytowania ptaków.”

Zobacz również:

Izabela Topolska

Piotr Szeleszczuk

Leszek Lemke

facebook dobry drob twitter dobry drob linkedin dobry drob