Zaznacz stronę

Branża drobiarska i jej korzyści dla polskiej gospodarki

Drób to najchętniej spożywane mięso na całym świecie. 

W Polsce rynek mięsa drobiowego nieustająco się rozwija, a branża przynosi krajowej gospodarce wiele korzyści. Od roku 2014 jesteśmy liderem produkcji mięsa drobiowego w Unii Europejskiej. Możemy również pochwalić się tym, że blisko 20 proc. unijnej produkcji mięsa drobiowego ulokowane jest właśnie w Polsce.

Polska produkuje ponad 3 mln ton tego mięsa drobiowego rocznie, z czego ponad 1,6 mln ton trafia na eksport. Dzięki temu jesteśmy drugim co do wielkości eksporterem drobiu na teren Unii Europejskiej.

W związku z tym, że jest on najczęściej spożywanym rodzajem mięsa na świecie, jego krajowa produkcja oraz eksport wciąż rosną. Oprócz tego warto mieć na uwadze  rosnące ceny zbytu żywca, jak i liczebność drobiu.

Eksperci szacują, że do 2030 roku globalna produkcja drobiu wzrośnie nieporównywalnie więcej niż innych gatunków mięs. Skala wzrostu to 17,8 proc., co będzie odpowiadać za 41 proc. globalnej produkcji mięsa.

Polska od lat jest jednym z najbardziej docenianych producentów drobiu w Unii Europejskiej, dzięki czemu wspiera i rozwija krajową gospodarkę. Fakty mówią same za siebie:

  • Jesteśmy drugim co do wielkości eksporterem mięsa drobiowego w handlu wewnątrzunijnym.
  • Około 20 proc. unijnej produkcji mięsa, jak również podrobów drobiowych należy do/ulokowanych jest w Polsce.
  • Wolumen eksportu mięsa drobiowego oraz przetworów drobiowych z naszego kraju wynosi blisko 1,8 mln ton (2022r.).
  • Ponad 66 proc. wolumenu eksportu mięsa drobiowego i jego przetworów trafia na unijny rynek.
  • Wartość eksportu mięsa drobiowego z Polski wynosi ponad 4,2 mld euro, to jest blisko 20 mld zł., z przetworami drobiowymi wynosi natomiast ponad 5 mld euro, czyli ponad 23,6 mld zł. (2022r.).
  • Blisko 90 proc. asortymentu drobiarskiego wysyłanego z Polski stanowi mięso. Jego najważniejszymi odbiorcami są: Niemcy, Holandia, Francja oraz Czechy (2022r.).
  • Eksport mięsa drobiowego i jego przetworów stanowi blisko 60 proc. krajowej produkcji mięsa drobiowego (2022r.).

Kierunki eksportowe dla polskiego drobiu do krajów trzecich

Jak wynika z danych Izby Administracji Skarbowej wartość polskiego drobiu (mięso i przetwory) sprzedawanego na rynkach zagranicznych już w 2015 roku osiągnęła poziom niemal 2 mld EUR.

Rok 2022 pokazał, że wartość polskiego drobiu (mięso i przetwory) w ramach sprzedaży poza kraj wyniósł ponad 5 mld EUR.

Polska ma ogromną szansę na powiększenie tego wyniku dzięki eksportowi mięsa drobiowego poza Unię Europejską. Dużą perspektywą mogą być w tym przypadku następujące kraje:

Chiny od długiego czasu stanowią bardzo perspektywiczny rynek, niosący za sobą duże szanse dla polskiego eksportu drobiu. Nasz kraj w pełni szanuje autonomię władz chińskich w kształtowaniu polityki importowej i polityki bezpieczeństwa żywności. Polska przekonuje Chiny, że nasz drób jest bezpieczny i atrakcyjny cenowo, a wprowadzenie zasady regionalizacji we wzajemnych stosunkach handlowych jest jak najbardziej zasadne. Zważywszy, że strona chińska uznała taką zasadę w stosunku do Stanów Zjednoczonych, pojawiła się szansa, że Pekin zdecyduje się na podobny krok w stosunku do Polski. To będzie priorytet działań przedstawicielstwa polskiego sektora drobiarstwa w Szanghaju.

Japonia, gdzie konsumpcja mięsa drobiowego na przestrzeni ostatnich 15 lat stabilnie wzrasta
i przewiduje się, że będzie utrzymywała stały wzrost.

RPA, południowoafrykański przemysł drobiarski ma przed sobą wiele wyzwań: rosnące koszty paszy
i energii elektrycznej, penetracja importu czy wahania kursów walutowych. Wszystkie te czynniki mogą znacznie obniżyć konkurencyjność i potencjał wzrostu. Polska obecnie jest największym unijnym eksporterem drobiu na rynek tego państwa.- Singapur słynie z tego, że jego mieszkańcy gustują w mięsie drobiowym. Jest ono tam bezkonkurencyjnie najpopularniejsze i stanowi około połowę spożywanego mięsa.

Przedstawicielstwo polskiego sektora drobiarstwa w Chinach

23 września 2016 roku w Szanghaju utworzone zostało pierwsze przedstawicielstwo polskiego sektora drobiarskiego. Jest to projekt mający na celu promocję polskiego drobiu w Azji. Możemy poszczycić się tym, że w roku 2016 nasz kraj był jedynym eksporterem drobiu z Europy dopuszczonym do sprzedaży na rynku chińskim.

Mamy rok 2023, a biuro w Chinach cały czas funkcjonuje i ma stały kontakt z przedstawicielami chińskiej administracji weterynaryjnej, z którą wymienia informacje dotyczące nadzoru weterynaryjnego. Specyfika rynku chińskiego wymaga, od przedstawicielstwa sektora drobiarstwa, stałej obecności i ciągłego monitorowania procedur importowych, aby mieć możliwość natychmiastowego reagowania. Biuro dokonuje również analiz rynkowych oraz bierze udział
w branżowych konferencjach i seminariach.W listopadzie 2022 r. przedstawiciele polskiego sektora drobiarstwa w Szanghaju uczestniczyli
w seminarium „Global Meat Trade Exchange Conference China” zorganizowanym przed CIQA (China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association). Podczas spotkania strona chińska przedstawiła najnowsze przepisy dotyczące sprowadzania do tego kraju mięsa. Poruszana była także kwestia procedur audytu oraz zasad bezpieczeństwa importu żywności w kontekście walki z Covid-19.

Modern chicken farm and farmer checking production on tablet computer and automated feeding system.

Zrównoważona produkcja kierunkiem rozwoju polskiej branży drobiarskiej.

W kontekście efektywności energetycznej i oszczędności surowców, hodowla i produkcja drobiu demonstrują znaczną wydajność. Branża drobiarska pokazuje się jako przyjazna dla środowiska, przyczyniając się do zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Nowocześnie zaprojektowane hodowle umożliwiają skuteczne zaspokojenie potrzeb zwierząt i przestrzeganie norm ochrony środowiska. Wiele z nich dąży do minimalizacji swojego wpływu na otoczenie, często osiągając neutralność węglową przez różne inwestycje w ekologiczne technologie. Warto jednak zauważyć, że pomimo niskiego udziału hodowli drobiu w ogólnej emisji gazów cieplarnianych, mięso jest często niesprawiedliwie wskazywane jako główny sprawca zmian klimatycznych. W rzeczywistości, większy wpływ na globalne ocieplenie mają sektory przemysłowe, transport oraz produkcja energii z paliw kopalnych.

Zakłady przetwórstwa mięsa drobiowego w Polsce są aktualnie uznawane za jedne z najnowocześniejszych w Unii Europejskiej. W związku z tym konkurencyjność naszej rodzimej branży drobiarskiej nieustannie rośnie i stwarza ogromne perspektywy dla polskiej gospodarki.

facebook dobry drob twitter dobry drob linkedin dobry drob