Zaznacz stronę

Eksperci o drobiu

Mgr. inż. Czesław Brzozowski

Ekspert KRD-IG DS. produkcji drobiarskiej

Ukończył studia w 1961 r . na Wydziale Technologii Spożywczej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Jest absolwentem pierwszej pięcioosobowej grupy specjalizującej się w produkcji jajczarsko-drobiarskiej. W 1974 r. dodatkowo ukończył Studium Podyplomowe w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu . W latach 1961– 2007 pracował w Zakładach Drobiarskich INDYKPOL na stanowiskach: dyrektora, z-ca dyr. ds. techniczno-produkcyjnych i dyrektora ds. jakości GRUPY INDYKPOL.

W pracy zawodowej osiągnął szereg sukcesów: współautor patentu przemysłowego „ Owiewo—natryskowe schładzanie drobiu bitego w przemyśle drobiarskim opracował koncepcję technologiczną produkcji indyków w nowo projektowanym zakładzie drobiarskim w Olsztynie, nadzorował budowę tego zakładu i jego rozruch techniczno-technologiczny, a do roku 2007 kierował produkcją i jakością. Opracował w 2010 r. pierwszy w Polsce System Jakości QAFP i nadzorował szkolenie pracowników zakładów oraz producentów drobiu w zakresie jego wdrożenia w Polsce. Przez 25 lat istnienia KRD—IG współpracował z Zarządem w zakresie tworzenia jego struktury i rozwiązywania problemów jakości drobiu bitego, a także produktów przetworzonych.

„Nowoczesny chów kurcząt pozwala na uzyskanie w krótkim czasie ptaków o stosunkowo wysokiej masie ciała. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu optymalnych warunków środowiska w chowie oraz poprzez dobór ras kurczaków wyróżniających się intensywnym tempem wzrostu, a nie za sprawą hormonów podawanych ptakom w jakiejkolwiek postaci”;

„Właściciel fermy drobiu ma obowiązek przestrzegania w trakcie chowu zasad dobrostanu oraz stosować tylko dozwolone środki produkcji. Jest zobligowany również do prowadzenia specjalnej dokumentacji kontrolowanej przy dostawie do zakładu drobiarskiego”;

Zobacz również:

Aleksandra Porada

Piotr Szeleszczuk

Izabela Topolska

Leszek Lemke

facebook dobry drob twitter dobry drob linkedin dobry drob