Zaznacz stronę

"Drób pakowany. Jakość pod ochroną"

Kampania „Promocja mięsa drobiowego pakowanego”
pod hasłem „Drób pakowany.
Jakość pod ochroną”.

Celem kampanii pod hasłem „Drób pakowany. Jakość pod ochroną”, prowadzonej w latach 2015-2016 przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą, a sfinansowanej ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. była popularyzacja mięsa pakowanego jako jednego z segmentów mięsa drobiowego o podwyższonym standardzie wynikającym m.in. z zalet pakowania poprzez:

  • budowę świadomości jego zalet
  • budowę zaufania konsumentów co do jego jakości.

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, w ramach tej kampanii, postawiła sobie za cel edukację konsumentów w zakresie zalet mięsa pakowanego w oparciu o 3 poniższe argumenty:

  • ŚWIEŻOŚĆ – świeżość mięsa zapewnia nowoczesna technologia pakowania w atmosferze modyfikowanej MAP lub próżniowej vacuum, która przedłuża trwałość produktu o kilka, a nawet kilkanaście dni, jeśli produkt przechowywany jest w odpowiednich warunkach. Wydłużenie terminu przydatności nie wiąże się z koniecznością dodania żadnych środków konserwujących. Mięso drobiowe w zamkniętym opakowaniu można przechowywać w lodówce bez obaw aż do dnia oznaczonego na etykiecie.

  • JAKOŚĆ – do pakowania wybiera się wyselekcjonowane elementy mięsa drobiowego, które poddawane są kontroli jakościowej na każdym etapie produkcji. Drób pakowany dostępny na rynku pochodzi od największych polskich producentów, którzy przestrzegają wszelkich norm jakościowych

  • BEZPIECZEŃSTWO – w przypadku drobiu pakowanego, dzięki systemowi bezpieczeństwa żywności HACCP, istnieje łatwy dostęp do wszelkich informacji na temat producenta i całego procesu produkcji, począwszy od stada, z którego pochodzi surowiec, poprzez warunki dystrybucji drobiu, aż po punktu sprzedaży. Znakowanie produktu daje gwarancję, że mięso drobiowe zostało wyprodukowane zgodnie z restrykcyjnymi regulacjami prawnymi i pod ścisłą kontrolą lekarza weterynarii oraz zapakowane w sterylnych warunkach, z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Kampania pt.: „Promocja mięsa drobiowego pakowanego” objęła swym zasięgiem działania o bardzo zróżnicowanym charakterze – zarówno eksploracyjne (badanie konsumenckie), jak i promocyjno-edukacyjne skierowane do branży (konferencja pt.: Segmentacja rynku drobiu w Polsce) oraz do konsumentów (główna część projektu – kampania w mediach).
Działania te stanowiły spójny system, w którym każdy z elementów odgrywał istotną rolę dla powodzenia całości projektu.

facebook dobry drob twitter dobry drob linkedin dobry drob